alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Reklama

chemotechnique.pl

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Page created 18 January 2008, last updated: 19 January 2008.


Aleksandra Wilkowska

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku


 

Pokrzywka u dzieci występuje rzadziej aniżeli u osób dorosłych. U dzieci ma najczęściej charakter pokrzywki ostrej. W większości przypadków wywołana jest przez leki lub czynniki infekcyjne (bakterie, wirusy). Dużą rolę w powstawaniu pokrzywki u dzieci zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych odgrywają nadal zakażenia pasożytnicze. Wśród leków podkreśla się rolę antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i leków przeciwgorączkowych. Niekiedy pokrzywka może być wywołana przez pokarmy (białko mleka, białko jaja). Pokarmy są czynnikiem przyczynowym pokrzyki zwłaszcza u dzieci ze skazą atopową. Pokrzywka przewlekła u dzieci występuje rzadziej.

Opisano występowanie pokrzywki przewlekłej u dzieci z chorobą trzewną oraz pojedyncze przypadki pokrzywki naczyniowej. Pokrzywka u dzieci często ma charakter obrączkowaty lub policykliczny. Niekiedy przypominać może rumień wielopostaciowy wysiękowy.


Jak cytować ten artykuł: Wilkowska A. Pokrzywka u dzieci. IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka 7-10 lutego 2008. URL: http://www.alergologia.org/spis-publikacji/44-iv-zimowe-warsztaty-sekcji-dermatologicznej-pta-/854-Pokrzywka-u-dzieci (Dokument elektroniczny).

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Archiwum konferencji

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u