alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Reklama

chemotechnique.pl

Spis publikacji || IV Zimowe Warsztaty Sekcji Dermatologicznej PTA || Pokrzywka naczyniowa - opis przypadku

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Page created 18 January 2008, last updated: 19 January 2008.


Magdalena Trzeciak, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Wioletta Barańska-Rybak, Hanna Ługowska-Umer, Igor Michajłowski, Michał Sobjanek

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku


Wstęp: Pokrzywkę naczyniową definiuje się jako połączenie leukocytoklastycznego zapalenia naczyń, pokrzywki i wielorakich zmian narządowych. Choroba dotyczy głównie kobiet. Czynnikami wyzwalającymi pokrzywkę naczyniową mogą być infekcje, leki oraz zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby. Stwierdza się ją w przebiegu chorób tkanki łącznej, w chorobie posurowiczej, gammapatiach. Bąble pokrzywkowe utrzymują się ponad 48 godzin, towarzyszy im bolesność i pieczenie. Często występuje gorączka, bóle stawowe i mięśniowe. Dodatkowo ze względu na możliwość zajęcia przez proces chorobowy każdego narządu, w obrazie klinicznym możemy obserwować powiększenie węzłów chłonnych, hepato- i splenomegalię, choroby nerek, ostre i przewlekłe choroby płuc, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wyróżniamy pokrzywkę naczyniową z prawidłowym poziomem komplementu we krwi charakteryzującą się lżejszym przebiegiem oraz w 50% przypadków, gorzej rokującą, pokrzywkę naczyniową z hipokomplementemią.

Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek młodej kobiety, u której zmiany o charakterze dobrze odgraniczonych, rumieniowo- obrzękowych wykwitów ze słabo nasilonym świądem, utrzymywały się przez kilka tygodni na skórze ramion, przedramion i ud. Chora kojarzyła wystąpienie wykwitów skórnych z przyjmowaniem nowych leków (Euthyrox, Ceclor). Skarżyła się na duszność. W wywiadzie pacjentki zwracał uwagę ostry epizod krwotoku z płuc. Na podstawie badań dodatkowych i wywiadu wykluczono u pacjentki choroby tkanki łącznej, WZW typu B i C oraz gammapatię. Wynik badania histopatologicznego biopsji skórnej sugerował leukocytoklastyczne zapalenie naczyń. Poziom składowych dopełniacza w normie. W diagnostyce różnicowej uwzględniono inne pokrzywki, leukocytoklastyczne zapalenia naczyń, eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej (zespół Wellsa), zespół Schnitzlera, SLE, sarkoidozę. Po zastosowanym leczeniu kortykosteroidami uzyskano remisję zmian skórnych.

Wnioski: Dokładna diagnostyka pokrzywki naczyniowej ma istotne znaczenie kliniczne z uwagi na możliwość zajęcia procesem chorobowym narządów wewnętrznych i progresji w kierunku chorób układowych.


Jak cytować ten artykuł: Trzeciak M, Sokołowska-Wojdyło M, Barańska-Rybak W, Ługowska-Umer H, Michajłowski I, Sobjanek M. Pokrzywka naczyniowa - opis przypadku. IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka 7-10 lutego 2008. URL: http://www.alergologia.org/spis-publikacji/44-iv-zimowe-warsztaty-sekcji-dermatologicznej-pta-/828-Pokrzywka-naczyniowa-opis-przypadku (Dokument elektroniczny).

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Archiwum konferencji

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u