alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

emk_baner420x80

t_platk_top

Reklama

chemotechnique.pl

Współczesne leczenie SLE

Wybór metody leczenia SLE zależy od: aktywności choroby oraz zmian narządowych. Nadal obowiązują podstawowe zasady terapii: 1) dwie fazy terapii - indukcja remisji (leki silniejsze, większe dawki) oraz terapia podtrzymująca (trwa długo, zmniejszające dawki)...

Czytaj dalej>>>

Jak internista może pomóc w diagnostyce pokrzywki przewlekłej?

Diagnostyka pokrzywki przewlekłej opiera się na dokładnie zebranym wywiadzie i szczegółowym badaniu przedmiotowym. Zastosowanie standardowych testów alergologicznych rzadko daje satysfakcjonujące wyniki ze względu na złożoną etiopatogenezę tej jednostki chorobowej.

Czytaj dalej>>>

Leki alternatywne

U około 5-12% chorych na pokrzywkę przewlekłą stan nie ulega poprawie po LP, nawet w zwiększonych dawkach. W przypadku braku poprawy po zastosowanych LP należy rozważyć możliwość zastosowania leków alternatywnych uwzględniając ich właściwości farmakologiczne i działania niepożądane.

Czytaj dalej>>>

Pacjent z pogranicza dermatologii i pulmonologii

Objawy skórne często są manifestacją chorób układu oddechowego. Zmiany zabarwienia skóry mogą być spowodowane zaburzeniami wentylacji, a odpowiednia lokalizacja może sugerować chorobę układową lub śródmiąższową układu oddechowego. Odchylenia w badaniu przedmiotowym głowy i szyi mogą wystąpić...

Czytaj dalej>>>

Spis publikacji || 7. Akademia Dermatologii i Alergologii || Zaostrzenie atopowego zapalenia skóry w przebiegu zakażenia wirusem Herpes simplex

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

J. Zaryczański (Opole)


Ośmioletnia dziewczynka została przekazana do Oddziału Pediatrii w Opolu ze szpitala w Kluczborku, gdzie od 2 dni była hospitalizowana z powodu zaostrzenia atopowego zapalenia skóry i zapalenia jamy ustnej. Dziewczynka przy przyjęciu była w stanie średnio-ciężkim, wysoko gorączkująca, skarżyła się na bóle kończyn. Skóra była sucha, o cechach atopowych, na twarzy zmiany pęcherzykowe z surowiczą wydzieliną, na skórze tułowia, kończyn dolnych i górnych rozległa wysypka drobnoplamista z przyschniętymi pęcherzykami. Na śluzówkach jamy ustnej i języka rozpoznano liczne zmiany aftowe. W wykonanych badaniach laboratoryjnych wykazano podwyższone wskaźniki stanu zapalnego oraz obecność przeciwciał IgE przeciwko roztoczom w klasie 4.


Page created: 15 February 2011, last updated: 16 February 2011.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

pokrzywka_200x320px

Archiwum konferencji

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

astma_skory_420x80_anim06

medukacja_banner

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u