alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

emk_baner420x80

t_platk_top

Reklama

chemotechnique.pl

Współczesne leczenie SLE

Wybór metody leczenia SLE zależy od: aktywności choroby oraz zmian narządowych. Nadal obowiązują podstawowe zasady terapii: 1) dwie fazy terapii - indukcja remisji (leki silniejsze, większe dawki) oraz terapia podtrzymująca (trwa długo, zmniejszające dawki)...

Czytaj dalej>>>

Jak internista może pomóc w diagnostyce pokrzywki przewlekłej?

Diagnostyka pokrzywki przewlekłej opiera się na dokładnie zebranym wywiadzie i szczegółowym badaniu przedmiotowym. Zastosowanie standardowych testów alergologicznych rzadko daje satysfakcjonujące wyniki ze względu na złożoną etiopatogenezę tej jednostki chorobowej.

Czytaj dalej>>>

Leki alternatywne

U około 5-12% chorych na pokrzywkę przewlekłą stan nie ulega poprawie po LP, nawet w zwiększonych dawkach. W przypadku braku poprawy po zastosowanych LP należy rozważyć możliwość zastosowania leków alternatywnych uwzględniając ich właściwości farmakologiczne i działania niepożądane.

Czytaj dalej>>>

Pacjent z pogranicza dermatologii i pulmonologii

Objawy skórne często są manifestacją chorób układu oddechowego. Zmiany zabarwienia skóry mogą być spowodowane zaburzeniami wentylacji, a odpowiednia lokalizacja może sugerować chorobę układową lub śródmiąższową układu oddechowego. Odchylenia w badaniu przedmiotowym głowy i szyi mogą wystąpić...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Archiwum konferencji || IV Zimowe Warsztaty Sekcji Dermatologicznej PTA || Eozynofilie - rozpoznawanie i leczenie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Page created 18 January 2008, last updated: 19 January 2008.


Ewa Jassem, Iwona Dames-Konstańska

Oddział Dermatologiczny Szpitala Miejskiego w Olsztynie


Eozynofile to komórki biorące udział w neutralizacji szeregu antygenów i alergenów. W ziarnistościach zawierają enzymy i białka, które mogą niszczyć narządy wewnętrzne w przypadku tworzenia się w nich nacieków eozynofilowych. Liczba eozynofilów we krwi obwodowej tylko częściowo odzwierciedla ryzyko naciekania tkanek. Uważa się jednak, że eozynofilia powyżej 1500/mm3 wymaga pilnego leczenia przeciwzapalnego, z reguły z zastosowaniem glikokortykosteroidów.

W codziennej praktyce lekarza alergologa najczęściej występują łagodne eozynofilie (poniżej 1000/mm3). Liczba komórek kwasochłonnych powyżej 1500/mm3 wymaga pilnego rozpoznania i wdrożenia leczenia. Najczęstsze przyczyny eozynofili obejmują AZS, płucne eozynofilie i zespoły hipereozynofilowe. Różnicowanie poszczególnych zespołów może stwarzać trudności w codziennej praktyce i w wielu przypadkach wymaga dodatkowych badań immunologicznych i molekularnych.


Jak cytować ten artykuł: Jassem E, Dames-Konstańska I. Eozynofilie - rozpoznawanie i leczenie. IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA, Słupsk-Ustka 7-10 lutego 2008. URL: http://www.alergologia.org/spis-publikacji/44-iv-zimowe-warsztaty-sekcji-dermatologicznej-pta-/824-Eozynofilie-rozpoznawanie-i-leczenie (Dokument elektroniczny).

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

pokrzywka_200x320px

Archiwum konferencji

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

astma_skory_420x80_anim06

medukacja_banner

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u