Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Skorzystaj z możliwości publikowania materiałów ze zjazdów alergologicznych w Portalu Alergologicznym alergologia.org. Na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy!

→ Przejdź do spisu wszystkich konferencji alergologicznych w archiwum Portalu alergologia.org

I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii (2017)

Gdańsk, 29 września 2017, godz. 8:30-19:00. Program i streszczenia wykładów:

Interdyscyplinarna Akademia Atopii R.J. Nowicki (Gdańsk)

Sesja I: PRZYCZYNY AZS

Przewodniczący sesji: prof. M. Kulus (Warszawa), prof. H. Mazurek (Rabka), prof. W. Barańska-Rybak (Gdańsk)

1. Genetyka atopowego zapalenia skóry B. Nedoszytko (Gdańsk)

2. Bariera naskórkowa M. Trzeciak (Gdańsk)

3. Mikrobiom - wróg czy przyjaciel? W. Barańska-Rybak (Gdańsk)

4. Neuropeptydy w atopii M. Żmijewski (Gdańsk)

5. Alergia kontaktowa E. Grubska-Suchanek (Gdańsk)

6. Czynniki psychiczne, stygmatyzacja i jakość życia w atopowym zapaleniu skóry M. Majkowicz, R.J. Nowicki (Gdańsk)


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Sesja II: ZROZUMIEĆ ATOPIĘ

Przewodniczący sesji: prof. Z. Bartuzi (Bydgoszcz), prof. J. Kruszewski (Warszawa), prof. B. Samoliński (Warszawa)

7. O twórcach pojęcia atopia J. Kruszewski (Warszawa)

8. Marsz alergiczny M. Kulus (Warszawa)

9. Alergia pokarmowa w AZS Z. Bartuzi (Bydgoszcz)

10. Znaczenie AZS w wielochorobowości alergii B. Samoliński, F. Raciborski (Warszawa)

11. Atopia dróg oddechowych: marsz atopowy czy koincydencja chorób alergicznych? H. Mazurek, E. Mazurek (Rabka)

12. Anafilaksja J. Kruszewski (Warszawa)


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Sesja III: ROZPOZNAWANIE AZS

Przewodniczący sesji: dr hab. A. Szczerkowska-Dobosz, dr A. Wilkowska, dr P. Lipowski (Gdańsk)

13. Wywiad i diagnostyka atopowego zapalenia skóry E. Grubska-Suchanek (Gdańsk)

14. Świąd w atopowym zapaleniu skóry M. Lange, A. Szczerkowska-Dobosz (Gdańsk)

15. Oko atopowe P. Lipowski (Gdańsk)


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


NIEZWYKŁE PRZYPADKI KLINICZNE

Przewodnicząca sesji: A. Wilkowska (Gdańsk)

16. Atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu - trudności terapeutyczne A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, R.J. Nowicki (Gdańsk)

17. Jatrogenny zespół Cushinga A. Wilkowska, R.J. Nowicki (Gdańsk)

18. Ciężki przebieg AZS u 8-letniej dziewczynki - trudności terapeutyczne I. Błażewicz, A. Wilkowska, R.J. Nowicki (Gdańsk)

19. Wyprysk opryszczkowy (eczema herpeticum) jako powikłanie atopowego zapalenia skóry E. Grubska-Suchanek, A. Wilkowska (Gdańsk)

20. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) jako powikłanie ciężkiego atopowego zapalenia skóry M. Konczalska, J. Czarny, A. Wilkowska, R.J. Nowicki (Gdańsk)

21. Różnicowanie atopowego zapalenia skóry M. Sokołowska-Wojdyło (Gdańsk)


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Sesja IV: TERAPIA AZS

Przewodniczący sesji: prof. J. Kruszewski (Warszawa), prof. R.J. Nowicki (Gdańsk), prof. M. Sokołowska-Wojdyło (Gdańsk)

22. Terapia miejscowa AZS R.J. Nowicki (Gdańsk)

23. Terapia proaktywna i mokre opatrunki M. Trzeciak (Gdańsk)

24. Leki przeciwhistaminowe w leczeniu atopowego zapalenia skóry J. Kruszewski (Warszawa)

25. Fototerapia M. Sokołowska, M. Konczalska (Gdańsk)

26. Leczenie ogólne atopowego zapalenia skóry A. Wilkowska (Gdańsk)

27. Witamina D w atopii M. Żmijewski (Gdańsk)

28. Co nowego w leczeniu AZS? A. Wilkowska (Gdańsk)

Dyskusja i zakończenie konferencji dla lekarzy R.J. Nowicki (Gdańsk)

Spotkanie z opiekunami dzieci z AZS

Przewodniczący sesji: R.J. Nowicki, A. Wilkowska, E. Grubska-Suchanek, H. Godziątkowski oraz wszyscy zainteresowani


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Respective Authors (abstracts) and Radosław Śpiewak (presentation and code)
Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko.
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017. All rights reserved.